Công ty Cổ phần THẾ GIỚI được thành lập ngày 29/02/2008, Địa chỉ : Cụm công nghiệp Tân dân, Tân Dân, Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 

                                                    .

*Hotline: 0220 3599 868 . 0976 328 393

*Email: WORLDJSC2018@gmail.com

 *Website: https://mail.worldtile.com.vn/

Ngành nghề sản xuất chính: Gạch ốp lát.Công ty hiện có 02 dây chuyền sản xuất với hệ thống Nhà phân phối bao phủ rộng khắp trên cả nước.

 

Chat với CTCP Thế Giới